ثبت شکایات

هنگام قطعی کردن رزرو، مبلغ صورتحساب را بطور کامل به کیف پول خود شارژ می‌کنید.

پس از تحویل اقامتگاه به شما و اطمینان از صحیح بودن رزرو، مبلغ اجاره بها به میزبان واریز می‌شود.

اقامتگاه به من تحویل داده نشده!

مبلغ پرداختی شما نزد روم تور محفوظ است. درصورتی که اقامتگاهِ رزرو شده، در تاریخ و ساعت درج شده در سند رزرو، به شما تحویل نشده باشد، حداکثر تا ساعت 9 صبح روز بعد از تاریخ شروع رزرو مهلت دارید تا با ثبت شکایت امکان پیگیری را برای پشتیبانی روم تور فراهم نمایید. (نکته: پس از پایان مهلت مذکور، مبلغ اجاره بها با میزبان.

اقامتگاه با مشخصات مطابقت ندارد!

مبلغ پرداختی شما نزد روم تور محفوظ است. درصورتی که اقامتگاه تحویل داده شده با مشخصات و آدرس ثبت شده در سند رزرو اختلاف فاحش داشته باشد، حداکثر تا ساعت 9 صبح روز بعد از تاریخ شروع رزرو مهلت دارید تا با ثبت شکایت و ارائه مدارک لازم، امکان پیگیری را برای پشتیبانی روم تور فراهم نمایید. (پس از پایان مهلت مذکور، مبلغ اجاره با

اقامتگاه کثیف است و نظافت نشده

مبلغ پرداختی شما نزد روم تور محفوظ است. درصورتیکه اقامتگاه تحویل داده شده بصورت مناسب نظافت نشده و بصورت واضحی کثیف است، حداکثر تا ساعت 9 صبح روز بعد از تاریخ شروع رزرو مهلت دارید تا با ثبت شکایت و ارائه مدارک لازم، امکان پیگیری را برای پشتیبانی روم تور فراهم نمایید. (پس از پایان مهلت مذکور، مبلغ اجاره با

سوالات متداول