مراحل ثبت اقامتگاه در روم تور

مراحل ثبت اقامتگاه در روم تور در سایت یا در شبکه های اجتماعی یا ترکیب هر دو هر کدام که میزبان راحت تر هست بزن بریم

1
آدرس
2
موقیعت روی نقشه
3
مدیا
4
درباره اقامتگاه
5
فضای اقامتگاه
6
ظرفیت اقامتگاه
7
فضای خواب
9
امکانات اقامتگاه
11
اقلام بهداشتی
13
ساعت تحویل و تخلیه
14
ایمنی
15
مقررات
16
قوانین و مقررات روم تور