راهنمای مسافران با
مرتضی موغلی
غذای محلی

غذای محلی بوم علی قلی

یکی از جذاب ترین بخش های یک سفر، آشنایی با آداب و رسوم مردمان همان منطقه است. هر گوشه ای از سرزمین پهناور ایران آداب و رسوم و فرهنگ مخصوص خود را دارند. ما در مجله گردشگری روم تور سعی کرده ایم یکی از غنی ترین آداب و رسوم های ایران را به شما معرفی کنیم. در ادامه با ما باشید تا با آداب و رسوم مردمان جزیره زیبای قشم بیشتر آشنا شوید.
6 نفر از مردم توصیه می کنند
راهنمای مسافران با
مرتضی موغلی
تفریحی

ساحل تفریحی زیتون

یکی از جذاب ترین بخش های یک سفر، آشنایی با آداب و رسوم مردمان همان منطقه است. هر گوشه ای از سرزمین پهناور ایران آداب و رسوم و فرهنگ مخصوص خود را دارند. ما در مجله گردشگری روم تور سعی کرده ایم یکی از غنی ترین آداب و رسوم های ایران را به شما معرفی کنیم. در ادامه با ما باشید تا با آداب و رسوم مردمان جزیره زیبای قشم بیشتر آشنا شوید.
6 نفر از مردم توصیه می کنند
راهنمای مسافران با
مرتضی موغلی
مجتمع تجاری

مجتمع تجاری دلفین

یکی از جذاب ترین بخش های یک سفر، آشنایی با آداب و رسوم مردمان همان منطقه است. هر گوشه ای از سرزمین پهناور ایران آداب و رسوم و فرهنگ مخصوص خود را دارند. ما در مجله گردشگری روم تور سعی کرده ایم یکی از غنی ترین آداب و رسوم های ایران را به شما معرفی کنیم. در ادامه با ما باشید تا با آداب و رسوم مردمان جزیره زیبای قشم بیشتر آشنا شوید.
6 نفر از مردم توصیه می کنند

لود و نمایش بر روی نقشه پوزیشن فیکس