پارک آبی یاسوج

سانس بانوان ( شنبه و دوشنبه )

تاریخ رزرو : 1402-10-12

زمان شروع14:00

زمان پایان22:00

بزرگسال2 نفر

کودک2 نفر

نوزاد3 نفر

حیوان3

هزینه1,450,000 تومان

هزینه خدمات ویژه1,450,000 تومان

مجموع پرداختی :2,450,000 تومان