خونه کوتوک هرمز

درباره اقامتگاه

این اقامتگاه در بافت بومی جزیره قرار دارد.

توصیف فضای اقامتگاه و واحد

ویژگی این اقامتگاه دسترسی عالی به سطح شهر دارد. یک دقیقه پیاده روی تا دریا. فاصله تا اسکله هرمز ده دقیقه می باشد. فاصله تا اسکله هرمز، کافه ها، مغازه ها و مرکز شهر پیاده ۵ دقیقه است. فاصله یک دقیقه‌ای پیاده روی به مرکز کرایه دوچرخه و‌موتور