چتر پاراسل کلوپ ساحلی کیش

درباره تفریح

پاراسل در کیش یک فرصت فوق العاده است تا زیبایی های خلیج فارس را در ارتفاع ۱۰۰ متری ببینید. چترسواری برفراز دریا می تواند یک تجربه به یادماندنی باشد. پاراسل یا چتر سواری روی دریا به چتری گفته می شود که به وسیله کابل به قایق متصل شده است. شما با سوار شدن در جایگاه مخصوص چتر و اتصال لوازم ایمنی، به ارتفاع تعیین شده خواهید رفت. قایق موتوری چتر را به جلو می کشد و فرد در آسمان به پرواز در می‌‌آید.

پاراسل ورزشی است که بانوان نیز می توانند از آن استفاده کنند و هیچ محدودیتی برای بانوان وجود ندارد.

مدت زمان کلی استفاده از پاراسل از لحظه حرکت از ساحل تا بازگشت حدود یک ساعت است و مدت پرواز با پاراسل در ارتفاع حدود ۶ دقیقه است.

.